Category Archives: RODZINA NA SWOIM

Kredyt Rodzina na Swoim jeszcze tylko przez miesiąc

Ogromna popularnością cieszy się kredyt mieszkaniowy, którego słynna już nazwa to „Rodzina na swoim”. Z roku na rok odnotowywana jest coraz większa liczba osób, która skorzystała z zadowoleniem z tej oferty. Kredyt ten jest udzielany w złotówkach. Jego największym atutem jest fakt, że aż przez osiem lat spłaty państwo pomaga w regulowaniu zobowiązań wobec baku. Uchwała sejmu o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania precyzyjnie określa zasady jego udzielania.

W chwili obecnej państwo norweskie ograniczyło nagminne udzielanie tego rodzaju kredytowania. Wnioski, wpływające w celu starania się o uzyskanie tego właśnie kredytu będą mogły, na chwile obecna, wpływać do polskich banków jedynie do końca 2012 roku. W naszym kraju kredyt umożliwia otrzymanie dopłat do spłat miesięcznych rat kredytu zarówno dla osobom, które zakupywały mieszkanie na rynku pierwotnym praz rynku wtórnym. To nieco zmieniona na korzyść kredytobiorcy wersja.

Na początku projekt zakładał, że na dopłaty z państwa będą mogli liczyć tylko i wyłącznie właściciele mieszkań, którzy zainwestowali w lokum na rynku pierwotnym. Ku radości kredytobiorców spłacających mieszkania kupione na rynku wtórnym, posłowie rozszerzyli te ofertę ku niezadowoleniu rządu, który jako pierwotny autor zakładał nieco inne rozwiązania, korzystniejsze dla deweloperów. Posłowie tłumaczyli swoją decyzje racjonalnym faktem na temat braku inwestycji w nowe bloki na terenie mniejszych miast, gdzie ludzie również powinni mieć równe prawa i korzystać z pomocy państwa.

Pierwotny projekt zupełnie eliminował możliwość, by osoby kupujące mieszkania na rynku wtórnym, co zwykle ma miejsce w małych miastach miały szanse na pomoc finansową, która przysługiwała osobą z bardziej rozwijających się miast. Rząd wprowadził jednak ostatecznie zmiany, które nie wyeliminowały mieszkańców mniejszych miast z możliwości otrzymania dopłat w wyniku zakupu mieszkań na rynku wtórnym, ale zmniejszył opłaty do takich mieszkań. następcą programu rodzina na swoim będzie program „Mieszkanie Dla Młodych„, w skrócie MDM. W odróżnieniu od RNS, dopłaty do mieszkań będą mogli uzyskać kredytobiorcy do 35 roku życia wyłącznie na mieszkania z rynku pierwotnego.

Kredyt preferencyjny – dlaczego się opłaca?

Dokonanie zakupu domku lub mieszkania dosyć często wiąże się z niemałym wydatkiem. Bywa, że czasami nie jesteśmy na ten wydatek w pełni przygotowani. W wielu przypadkach nie było by możliwym dokonanie takiego zakupu bez pomocy banku i jego oferty w postaci, jaką są kredyty mieszkaniowe. Wiąże się to jednak z wieloletnim zadłużeniem naszego budżetu domowego. Podjęcie tej decyzji poprzedzają bez wątpienia dosyć długie rozważanie w tym temacie.

Zastanawiając się nad takim rozwiązaniem powinniśmy przede wszystkim dobrze i dokładnie zbadać dostępną w tym względzie ofertę bankowców i wybrać oczywiście najbardziej korzystną. Warto jest rozważyć opcję kredytów preferencyjnych, polegającą na tym, że rząd spłaca połowę odsetek, co w znaczny sposób odciąży kredytobiorcę.

Kredyty tego typu posiadają jednak jeden ważny warunek są przeznaczone tylko i wyłącznie małżeństwom jak i osobom samotnie wychowującym dziecko. Kredyty preferencyjne są przyznawane jedynie w rodzimej walucie, czyli złotówkach i przyznawany jest na te lokale mieszczące się w założeniach Ministerstwa Infrastruktury.

Podsumowanie

Kredyty preferencyjne to rodzaj kredytów, które oferowane są przez banki z pomocą rządowych programów wsparcia. Są one skierowane dla określonych grup, np. młodych rodzin, rolników czy osób z niepełnosprawnościami.

Kredyty preferencyjne mogą być korzystniejsze niż standardowe kredyty hipoteczne ze względu na kilka czynników:

Niższe oprocentowanie: Kredyty preferencyjne często oferują niższe oprocentowanie niż standardowe kredyty hipoteczne, co oznacza niższe koszty kredytu.

Niższe wymagania do zabezpieczenia: Kredyty preferencyjne często wymagają niższego zabezpieczenia niż standardowe kredyty hipoteczne, co ułatwia uzyskanie kredytu dla osób z niższymi dochodami czy mniejszymi oszczędnościami.

Dodatkowe wsparcie: Kredyty preferencyjne często oferują dodatkowe wsparcie, takie jak dopłaty do rat, bezpłatne ubezpieczenie czy pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych.

Celowe przeznaczenie: Kredyty preferencyjne są przeznaczone dla określonych grup, takich jak młode rodziny, rolnicy czy osoby z niepełnosprawnościami, co pozwala na lepsze dopasowanie kredytu do potrzeb i możliwości klientów.