Kredyt Rodzina na Swoim jeszcze tylko przez miesiąc

Ogromna popularnością cieszy się kredyt mieszkaniowy, którego słynna już nazwa to „Rodzina na swoim”. Z roku na rok odnotowywana jest coraz większa liczba osób, która skorzystała z zadowoleniem z tej oferty. Kredyt ten jest udzielany w złotówkach. Jego największym atutem jest fakt, że aż przez osiem lat spłaty państwo pomaga w regulowaniu zobowiązań wobec baku. Uchwała sejmu o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania precyzyjnie określa zasady jego udzielania.

W chwili obecnej państwo norweskie ograniczyło nagminne udzielanie tego rodzaju kredytowania. Wnioski, wpływające w celu starania się o uzyskanie tego właśnie kredytu będą mogły, na chwile obecna, wpływać do polskich banków jedynie do końca 2012 roku. W naszym kraju kredyt umożliwia otrzymanie dopłat do spłat miesięcznych rat kredytu zarówno dla osobom, które zakupywały mieszkanie na rynku pierwotnym praz rynku wtórnym. To nieco zmieniona na korzyść kredytobiorcy wersja.

Na początku projekt zakładał, że na dopłaty z państwa będą mogli liczyć tylko i wyłącznie właściciele mieszkań, którzy zainwestowali w lokum na rynku pierwotnym. Ku radości kredytobiorców spłacających mieszkania kupione na rynku wtórnym, posłowie rozszerzyli te ofertę ku niezadowoleniu rządu, który jako pierwotny autor zakładał nieco inne rozwiązania, korzystniejsze dla deweloperów. Posłowie tłumaczyli swoją decyzje racjonalnym faktem na temat braku inwestycji w nowe bloki na terenie mniejszych miast, gdzie ludzie również powinni mieć równe prawa i korzystać z pomocy państwa.

Pierwotny projekt zupełnie eliminował możliwość, by osoby kupujące mieszkania na rynku wtórnym, co zwykle ma miejsce w małych miastach miały szanse na pomoc finansową, która przysługiwała osobą z bardziej rozwijających się miast. Rząd wprowadził jednak ostatecznie zmiany, które nie wyeliminowały mieszkańców mniejszych miast z możliwości otrzymania dopłat w wyniku zakupu mieszkań na rynku wtórnym, ale zmniejszył opłaty do takich mieszkań. następcą programu rodzina na swoim będzie program „Mieszkanie Dla Młodych„, w skrócie MDM. W odróżnieniu od RNS, dopłaty do mieszkań będą mogli uzyskać kredytobiorcy do 35 roku życia wyłącznie na mieszkania z rynku pierwotnego.