Rodzina na swoim wskaźniki IV kwartał 2012

Program „Rodzina na swoim” jest rządowym programem, który ma na celu ułatwienie rodzinom zakupu własnego mieszkania. Jest to program dofinansowania zakupu mieszkania lub budowy domu, skierowany do osób, które pierwszy raz starają się o kredyt hipoteczny.

Program polega na udzieleniu przez państwo dopłaty do odsetek kredytu hipotecznego, co pozwala na obniżenie kosztów kredytu i tym samym ułatwienie zakupu mieszkania. Dopłaty udzielane są przez państwo przez okres do 10 lat.

Wymagania kwalifikacyjne do programu „Rodzina na swoim” obejmują między innymi:

– posiadanie wkładu własnego (np. wynikającego z oszczędności),
– kredyt jest przeznaczony na zakup mieszkania lub budowę domu,
– nie posiadanie innego lokalu mieszkalnego.

Komunikat z dnia 28.09.2012 r. w sprawie stopy referencyjnej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 9) Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Stopa referencyjna obowiązująca w IV kwartale 2012 roku wynosi 7,06%.

Tabela wskaźników w programie rodzina na swoim IV kwartał 2012 – 28.09.2012

źródło: BGK.PL