Kredyt hipoteczny we frankach i spread

Kredyt mieszkaniowy we frankach przestał być ostatnio dobrym sposobem na kupno nowego mieszkania lub finansowania inwestycji mieszkaniowej. Brak stabilności na rynkach finansowych, rosnący od dłuższego czasu kurs szwajcarskiej waluty, powoduje że kredyt hipoteczny stał się niedostępny wielu potencjalnym klientom.

Problem z rosnącym kursem franka pogłębia stosowany przez banki wysoki spread, czyli różnice kursowe pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty. Różnice te umowach o kredyt hipoteczny bardzo często sięgają kilku procent. Jednak ustawodawca postanowił pomóc wszystkim zadłużonym w obcej walucie. Od 23 sierpnia tego roku weszła w życie ustawa antyspreadowa.

Ustawa ta, w okresie poprzedzającym wybory i w bardzo trudnym okresie gospodarczym została uchwalona iście ekspresowym tempie. Cała procedura zmian w ustawie dotyczącej kredytów hipotecznych została uchwalona przez sejm i podpisana przez prezydenta w ciągu 3 miesięcy. Zgodnie z uchwaloną regulacją prawną, kredytobiorca posiadający kredyt mieszkaniowy w obcej walucie (w naszym wypadku jest to frank szwajcarski) może spłacać raty kredytu hipotecznego w kasie banku lub przelewem na konto w walucie w której wzięty jest kredyt.

Walutę może kupić bezpośrednio w kantorze wymiany walut po wynegocjowanym kursie lub w innym banku gdzie otrzyma lepszą cenę. Wedle wchodzących w życie przepisów bank w którym został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, nie będzie mógł wymagać przypadku spłaty raty w walucie kredytu, dodatkowych opłat czy prowizji. Nie będzie mógł też wymagać dodatkowych aneksów (zmiana waluty spłaty kredytu hipotecznego)do umowy za które pobierane są dodatkowe opłaty. Co więcej, w zawieranych umowach kredytowych będzie musiała zostać zapisana wartość różnicy kursowej.

Zmiana w przepisach dotyczących spłaty kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich (i nie tylko) ulży wielu pożyczkobiorcom. Już teraz odnotowano większy ruch w kantorach wymiany walut. Powstało też kilka serwisów pośredniczących w grupowych zakupach walut. Te wszystkie działania powodują, że kredyty hipoteczne w walutach obcych znowu stają się bardziej przyjazne pożyczkobiorcom.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich był popularny w Polsce w latach 2000-2008, ponieważ stopy procentowe w Szwajcarii były niższe niż w Polsce, co oznaczało niższe raty kredytowe. Jednak w 2008 roku wybuchła globalna kryzys finansowa, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki. To spowodowało, że wiele osób zaciągających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich stanęło przed trudnościami finansowymi związanymi z wysokimi ratami kredytowych. W związku z tym, wiele osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej i miało problemy z uregulowaniem swoich zobowiązań.

W związku z tymi problemami, rząd i banki zaczęły oferować różne rozwiązania dla osób z problemami z kredytami we frankach szwajcarskich. Niektóre z tych rozwiązań obejmują:

Konsolidacja kredytu: polega na połączeniu kilku kredytów we frankach szwajcarskich w jeden kredyt, co pozwala na niższą ratę miesięczną.

Zmiana waluty kredytu: polega na przewalutowaniu kredytu we frankach szwajcarskich na złotówki, co pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z kursem waluty.

Negocjacje z bankiem: polega na uzyskaniu od banku specjalnych warunków kredytowych, takich jak niższe oprocentowanie, wakacje kredytowe czy opóźnienie w spłacie kredytu.

Dodatkowo, w 2019 roku w Polsce weszła ustawa antyspreadowa, która polega na ograniczeniu spreadu (różnicy między oprocentowaniem kredytu a stopą referencyjną) dla kredytów we frankach szwajcarskich. Ustawa ta ma na celu pomóc kredytobiorcom w lepszym radzeniu sobie z wysokimi ratami kredytów we frankach szwajcarskich.

Jednak nadal ważne jest, aby kredytobiorcy ostrożnie przemyśleli swoją decyzję o zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich i dokładnie przeanalizowali swoją sytuację finansową oraz ryzyko związane z takim kredytem. Konsultacja z doradcą finansowym lub prawnym może być przydatna przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich.